Dopdolu Bir Kalple Çektiğimiz Besmele

Melih AKYILDIZ | MART 2018 | Sayı 1

'Bismillah' aslında hayırla bitmesini murâd ettiğimiz ve yapacak olduğumuz bütün amellerimizin Allah'ın bilgisi ve takdiriyle olduğu bilincinde hareket etmemiz demektir. Bir işe başlarken çektiğimiz besmele, yazacağımız ya da yapacağımız her şeyi kul bilinciyle yapmamızı bize önceden hatırlatan bir lafızdır. O'nun hududunu aşmadan, O'nun ve Resul’ünün (s.a.v) çizgisinde bir hadim olacağımızın bir bilincidir ve aynı zamanda besmele, yapacak olduğumuz işin sonuçlarına Allah'ın takdiridir diyerek boyun eğmemizdir. Aslında besmelenin dil ile lafza dökülmesinin anlamı, kalbe yaptığımız telkinden başka bir şey değildir. İslam'da asıl olan kalptir, lafız ise kalbin sürekli telkin edilmesidir.  

Bismillah öyle büyük bir meseledir ki, kalbi imanla dolu bir Hz. Musa’nın (a.s) telaffuz etmesiyle, tam bir îman ile besmele çekip asasını yere vurmasıyla Kızıldeniz'i yaracak bir kuvvettir. Sahi, hiç düşündük mü Allah neden Hz. Musa’ya (a.s) asasını yere vurmasını emreder? Yani Musa (a.s) asasını yere vurmayacak olsa Kızıldeniz yarılmayacak mı? Haşa! Lâkin Allah bu örnekte olduğu gibi bizden küçük de olsa bir fiil istemektedir. O'na dayanıp koyduğu emir ve yasaklara zerre tereddüt duymadan ‘’Ey Allah'ım asamı yere vursam ne olur? ‘’ demeden, gram şüphe duymadan, senin adınla ey Rabbim diyen kişiye Kızıldeniz’i yarması gibi bize de bugün ehl-i küfrün parasına, silahına, gücüne, sayısına aldırmadan, küçük de olsa yapacağımız işlerde tam manasıyla îman edip yaptığımız takdirde murâd-ı İlahî tecelli edecek olduğunun ve bütün ehl-i küfrün zir-ü zeber olacağının anlamını ihtiva etmektedir. 

Bizim vazifemiz teslim olmaktır. Bugün bizim karşımızdaki Kızıldenizlerimiz, diploma, para, makam, mevki ve gelecek kaygısı; kâh arkadaşlarımız kâh ma'siyetle geçirdiğimiz günlerimizdir. Sağımız dağlık, solumuz bataklık da olsa, daralsak da, artık son desek de dopdolu bir kalple çektiğimiz besmele bütün kaygıları ayağımızın altına serecek, bütün firavunlarımızı Kızıldeniz’e gömecektir. Biz bu coşku ve heyecanla nefere besmele çekiyoruz, yaptığımız iş küçük de olsa Allah'ın büyük olduğunu hatırımızdan çıkarmayarak bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Murâd-ı İlahîyi sorgulamadan 21.yy’a uydurmaya çalışmadan teslim oluyoruz. Umutluyuz. Asayı yere vurmasıyla Hz. Musa’ya (a.s) Kızıldeniz’i geçit yapan Allah (c.c) bizi de bu amelimizle bizim Kızıldenizlerimize birer geçit yapacaktır. Yazımı Efendimizin (s.a.v) hadisiyle bitirmek istiyorum. 

 ‘’Allah ismiyle başlanmayan her iş kesiktir‘’ Biz de bu işimize Efendimiz’in (s.a.v) tavsiyesiyle başlıyoruz. Biliyoruz ki, 'Bismillah' bütün kâinatın anahtarı mahiyetinde bir mânâ taşımaktadır. Biz, Efendimiz’in (s.a.v) bu tavsiyesine boyun eğerek başlıyoruz.  

Bismillah... 


345 kere okundu.